Dojo

The JYM Movement is een dojo, wat betekent:

Een dojo is een ruimte van verbintenis waarin mensen samen oefenen. Het krachtige aan de dojo is dat het ons vertelt over leren, en uiteindelijk, over wakker worden, over levend zijn. In die context zijn hier onze huisregels waar we ons aan houden:

Hygiëne

 • Ga op een schone, hygiënische manier naar de training, denk aan schone, korte, geknipte nagels. Zorg ervoor dat
 • Draag schone en geschikte kleding.
 • Draag geen schoenen op de mat, tenzij ze er speciaal voor ontworpen zijn.

Veiligheid

 • Ga de mat op als de eerste training klaar is, niet eerder.
 • Oefen alleen technieken die door de trainer worden voorgesteld.
 • Veiligheidsmaatregel: Verlaat de mat alleen met toestemming van de trainer tijdens een les.
 • Neem geen eten of drinken mee op de mat
 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden;
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van het lid.
 • Deelname aan de lessen is alleen toegestaan indien de gezondheidstoestand van (assistent-)trainers en leden dit toelaat

Gezichtspunt

 • Luister goed naar de trainer als hij/zij spreekt.
 • Als een trainer uitleg geeft, blijf dan opletten tot de uitleg klaar is.
 • Respecteer iedereen en doe niemand kwaad tijdens het trainen van technieken.
 • Train met iedereen, ook met mensen die je misschien niet mag.
 • Heb geduld, vecht niet.
 • Eigenwijs gedrag, intimidatie, agressief en / of grensoverschrijdend gedrag zijn niet toegestaan
 • Houd bewustzijn, controle en concentratie in alles wat je doet.
 • Zorg dat je op tijd bent voor de les.
 • Bij overtreding van de vechtsportcode wordt het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigd en is de betrokkene niet langer welkom in de sportschool.